Kauhavan Yhteismetsä - perustettu 2012

Osakaskunnan kokoukset

Ohjesäännön mukaan Kauhavan yhteismetsä pitää vuodessa kaksi varsinaista osakaskunnan kokousta. Kevätkokous pidetään 1.4. – 30.6 ja syyskokous 1.9 – 30.11. välisinä aikoina.

Tarvittaessa voidaan  pitää ylimääräisiä osakaskunnan kokouksia. Osakaskunnan ylimääräinen kokous on pidettävä, jos hoitokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai osakkaat, jotka edustavat vähintään kymmenesosaa osakasten äänimäärästä, vaativat kirjallisesti hoitokunnalta osakaskunnan kokouksen toimivaltaan kuuluvan asian käsittelyä.