Kauhavan Yhteismetsä - perustettu 2012

Yhteismetsän perustaminen 2011

Etelä-Pohjanmaalle Suomen ensimmäinen kuntakohtainen yhteismetsä

Vuoden 2012 alussa Kauhavalla aloitti toiminnan Suomen ensimmäinen koko kunnan aluetta käsittävä yhteismetsä. Yhteismetsään liittyi perustamisvaiheessa noin 80 tilaa ja sen kokonaisalaksi muodostui 1442 hehtaaria. Yhteismetsä muodostui metsäkeskuksen Metsätilojen tilusjärjestely- ja yhteismetsähankkeen tiedotuksen tuloksena.

Kaupunki yhteismetsähankkeen käynnistäjänä

Kauhavan yhteismetsähanke sai alkunsa kaupungin halusta selvittää, olisiko yhteismetsän perustaminen mahdollista yksityisten metsänomistajien kanssa. Hankkeen tiedotuksen järjesti metsäkeskuksen Metsätilojen tilusjärjestely- ja yhteismetsä -hanke yhteistyössä paikallisen metsänhoitoyhdistys JärviLakian kanssa. Osakaskunnan ensimmäinen kokous pidettiin 14.12.2011, jonka jälkeen yhteismetsä on aloittanut itsenäisen toiminnan.

Kaupungin tavoitteena hankkeessa on ollut nimenomaan metsiin perustuvan elinkeinoelämän parantaminen. Aktiivinen metsänhoito luo mm. työllisyyttä. Yhteismetsän perustamisella kaupunki haluaa tarjota metsänomistajille myös yhden uuden mahdollisuuden järjestellä metsien omistukseen liittyviä asioita. Kaupungin oma metsäsijoitus yhteismetsään oli yli 400 hehtaaria.

Palstojen hajanaisuus asettaa haasteita

Yhteismetsän palstat sijaitsevat eripuolilla kaupunkia, joka aiheuttaa omia haasteita verrattuna perinteiseen yhdessä tai korkeintaan muutamassa palstassa oleviin yhteismetsiin. Hoitokunta joutuu miettimään tarkemmin töiden käytännön järjestelyjä ja ketjutusta.

Myös mm. kulkuoikeuksien selvittely tuo ylimääräistä päänvaivaa. Mutta yhteismetsän hoitokunnassa uskotaan, että vaikeudet pystytään voittamaan ja hakemaan oikea toimintatapa eri asioiden hoitamiseen toiminnan alkutaipaleella.

Käytännön toimet vauhtiin

Osakaskunnan ensimmäisessä kokouksessa valittu hoitokunta on käynnistänyt metsänhoitotoimenpiteen vauhdilla. Tuore metsäsuunnitelma on käsissä ja hakkuukarttoja on tutkittu ahkerasti.

Aktiivisen otteen tuloksena yhteismetsän ensimmäinen puukauppakin on jo tehty. Seuraavana vuorossa on kiireellisten hoitotoimenpiteiden kartoitus ja toimien käynnistäminen heti lumien sulettua.

Yhteismetsä on mukana myös monissa yhteishankkeina toteuttavissa ojitus- ja tiehankkeissa.

Uusilla tiloilla mahdollisuus liittyä

Hoitokunnan ensimmäisinä toimina on luoda yhteismetsälle laajentumisstrategia. Tarkoitus on, että jatkossakin yhteismetsään on mahdollisuus liittyä. Erityisen hyvin metsätilan liittäminen yhteismetsään sopii perikuntien tai muun yhteisomistuksen purkautumisen yhteydessä.

Liittymisen yhteydessä jokainen perikunnan tai kiinteistöyhtymän osakas saa omistusosuutensa mukaisen määrän yhteismetsän osuuksia eikä tilaa tarvitse pilkkoa. Tarvittaessa omat osuutensa voi myös myydä muille yhteismetsän osakkaille.

Teksti:
Arto Valkama, hoitokunnan jäsen
Ari Niemelä, projektipäällikkö, Metsätilojen tilusjärjestely- ja yhteismetsähanke