Kauhavan Yhteismetsä - perustettu 2012

Toimintasuunnitelma

KAUHAVAN YHTEISMETSÄ                

 

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

Yleistä

 Kauhavan Yhteismetsän kolmantena toimintavuotena toiminta vakiinnutetaan.

Metsien hoidossa noudatetaan voimassa olevaa metsäsuunnitelmaa. Puun myyntimäärä on hakkuusuunnitteen mukainen. Hoitotöissä keskitytään hoitorästien kuntoon saattamiseen ja suositaan Kemera-rahoituskelpoisia kohteita .

Yhteismetsän toiminnan päätavoitteet vuodelle 2014:

 1.  Toiminnan vakiinnuttaminen

 2.  Kestävän metsätalouden harjoittaminen voimassa olevaa metsätaloussuunnitelmaa     noudattaen.

                2.1 hakkuumahdollisuuksien hyödyntäminen

                2.2 taimikonhoito- ja nuorenmetsänhoitorästien kuntoonhoitaminen

 3.   Yhteismetsän laajentami

                 3.1. tavoitteena käyttää 10 % vuosittaisesta tuotosta uusien palstojen ostoon tai yhteismetsäosuuksien ostoon.

                3.2. palstojen ostamista varten kehitetään osakkaiden rahasto tai muu vastaava jolla mahdollistetaan osakkaiden lisäsijoitukset yhteismetsään uusien palstojen hankinnan yhteydess

                 3.3. liittymismahdollisuuksien markkinointi, uusien tilojen liittäminen yhteismetsään

                 3.4. sopivien palstojen ostaminen

 4.  Tiedottaminen

                 4.1 nettisivujen käytön tehostaminen

                 4.2 toimintatiedotteen tekeminen 2 krt / v

 

5. Numeeriset tavoitteet

                  5.1 Puun myynti

                          puukertymä ainespuu                      5 000 m3

                          puukertymä energiapuu                  1 000 m3

                          uudishakkuut                                         12 ha

                          harvennushakkuut                               60 ha

                   5.2 Hoitotyöt

                           taimikon perkaus         25 ha

                           taimikonhoito               30 ha 

                           nuorenmetsänhoito    30 ha

                           metsäojitus                   15 ha

                           metsänuudistus           10 ha

                           metsänlannoitus          15 ha

                           metsätiet

                               Ekokankaan metsätiestön rakentamiseen osallistuminen

                               Köykkärin metsätiestön perusparannukseen osallistuminen

                               Valmiiden teiden hoitoon osallistuminen