Kauhavan Yhteismetsä - perustettu 2012

Budjetti 2018

KAUHAVAN YHTEISMETSÄ
BUDJETTI 2018
TULOT
Puun myynti ainespuu 5 300 m3 169 600   €
Puun myynti energiapuu 700 m3 1 000   €
Kemeratuet 32 600   €
Korkotulot   €
Vuokratulot 500   €
Muut tuotot 500   €
YHTEENSÄ 204200   € 204 200   €
Menot
Taimikon perkaus 30 ha 12 000   €
Taimikon hoito 50 ha 23 000   €
Nuorenmetsän hoito 40 ha 20 000   €
Uudistusalan raivaus 18 ha 2 500   €
Uudistusalueen muokkaus 27 ha 9 000   €
Istutus 25 ha 15 000   €
Metsänlannoitus 10 ha 3 000   €
Ojituskulut 5 000   €
Tiekulut 3 000   €
Asiantuntijapalkkiot 2 500   €
Kirjanpito  ja tilintarkastus 2 000   €
Osakaskunnan kokouskulut 800   €
Hoitokunnan kulut 4 000   €
Korkokulut 1 000
Maanmittauskulut 2 000  €
Muut kulut 1 000   €  
YHTEENSÄ 105 800   € 105800   €
VUOSITUOTTO ENNEN VEROJA 98 400   €
VEROT 26 076   €
VUOSITUOTTO 72 324   €
UUSIEN PALSTOJEN HANKINTAVARAUS 7232   €
OSAKKAILLE JAETTAVA TUOTTO 65 092   €