Kauhavan Yhteismetsä - perustettu 2012

Kehittämissuunnitelma

KAUHAVAN YHTEISMETSÄ

KEHITTÄMIS- JA LAAJENTUMISSUUNNITEMA

1.          Yleiset tavoitteet

Kauhavan yhteismetsän tavoitteena on ekologisesti kestävän metsätalouden harjoittaminen osakkaiden hyväksi. Tavoitteeseen yhteismetsä pyrkii hoitamalla mahdollisimman hyvin yhteismetsään liitettyjä metsäpalstoja ja nostaa samalla omistuksensa kokonaisarvoa. Kauhavan yhteismetsä pyrkii myös laajentumaan ja järkeistämään omistustaan.

Näihin tavoitteisiin yhteismetsä pyrkii

–         hoitamalla ekologisesti kestävästi metsäpalstojaan

–         laajentumalla

  • tarjoamalla nykyisille osakkaille mahdollisuutta liittää lisää omia palstojaan yhteismetsään
  • tarjoamalla mahdollisille uusille osakkaille mahdollisuutta liittää palstojaan yhteismetsään
  • ostamalla metsäpalstoja
  • tilusvaihdoilla

2.          Metsien hoito

Yhteismetsän metsien hoidossa noudatetaan ekologisesti kestävän metsätalouden periaatteita. Metsien hoidossa noudatetaan voimassa olevaa metsätaloussuunnitelmaa, josta vuosittain valitaan sopivimmat kohteet työkohteiksi. Huolehtimalla hyvin metsänhoitotoimenpiteistä yhteismetsän kokonaisarvo nousee.

Yhteismetsä huolehtii myös luontoarvoista. Suojelukohteista tehdään suojelusopimukset ja ne jätetään metsänhoitotoimenpiteiden ulkopuolelle.

3.          Yhteismetsään liitettävät palstat

Yhteismetsä tarjoaa jatkossakin halukkaille metsäomistajille mahdollisuuden liittää omat metsäpalstansa yhteismetsään. Myös jo osakkaana olevilla metsänomistajilla on mahdollisuus liittää lisää palstoja yhteismetsään. Kauhavan kaupungin ulkopuolelta tarjottavien palstojen osalta tarkoituksenmukaisuusharkinnan tekee hoitokunta.

Yhteismetsään liittymisajankohta on aina vuoden vaihde, jolloin myös tilikausi vaihtuu. Yhteismetsään liittämisen yhteydessä arvioidaan sekä liitettävien että yhteismetsän omien metsien arvo samoilla perusteilla. Näitä arvoja vertaillaan ja sitä kautta liitettävän palstan omistaja saa yhteismetsän osuusluvun. Vanhojen osakkaiden osuusluvut eivät muutu, paitsi jos osakas liittää lisää palstojaan yhteismetsään. Metsänarvion tekee joko metsänhoitoyhdistys tai metsäkeskus. Liitettävän tilan arvioinnista aiheutuvista kustannuksista vastaa tilan omistaja ja yhteismetsän arviosta yhteismetsä. Yhteismetsän arvo arvioidaan voimassa olevan päivitetyn metsäsuunnitelman perusteella.

Uusien osakkaiden on liitettävä mielellään kaikki omistamansa metsäpalstat yhteismetsään. Mikäli uusi osakas haluaa liittää vain osan palstoistaan, tulee niiden tukea yhteismetsän kokonaisuutta merkittävästi tai liitettävillä palstoilla olla muuta merkitystä yhteismetsälle. Osaliitosten kohdalla tarkoituksenmukaisuusharkinnan tekee hoitokunta

4.          Yhteismetsään ostettavat ja siitä myytävät palstat

Yhteismetsä hankkii uusia metsäpalstoja ostamalla. Ostettavien palstojen tulisi sijaita nykyisten yhteismetsän omistuksessa olevien palstojen läheisyydessä tai sitten niillä tulisi olla muuta huomattavaa merkitystä.

Yhteismetsä voi myös myydä omistamiaan palstoja alkuperäistä omistajaa kuullen. Näistä palstoista saatavat myyntitulot käytetään aina uusien palstojen ostoon.

5.          Tilusvaihdot

Yhteismetsä voi suorittaa myös tilusvaihtoja. Tilusvaihdot voivat tulla kysymykseen mikäli joku metsänomistaja haluaa vaihtaa yhteismetsän palstojen rajalta oman palstansa erilliseen yhteismetsän palstaan. Tällöin molempien osapuolten pitää hyötyä tilusvaihdosta.

Tilusvaihto ei ole yhteismetsän ensisijainen kehittämistoimenpide. Tilusvaihto voidaan tehdä alkuperäistä omistajaa kuullen.