KAUHAVAN YHTEISMETSÄ

Ajankohtaista

Kauhavan yhteismetsän metsille luomusertifikaatti

Erilaisilla luonnontuotteilla on kasvava kysyntä. Maailman markkinat kasvaa ja useilla tuotteilla tehdään Euroopassa jo kymmeniin miljooniin ulottuvaa liikevaihtoa. Useimmilta tuotteilta vaaditaan kuitenkin Luomusertifikaatti. Se merkitsee sitä, että metsät, joista tuotteita kerätään pitää olla luomusertifioituja.

Myös Kauhavan yhteismetsään on viimeisen parin vuoden aikana tullut kyselyjä voisiko yhteismetsä Luomusertifioida metsänsä ja alkaa toimittaa luomuraaka-aineita. Metsäkeskuksen eri luonnontuotteiden kehittämishankkeet ovat tehneet Luomuraaka-aineiden markkinatutkimuksia, ja samalla tehneet kehitystyötä niiden keräilyn kehittämiseksi.

Vuoden 2020 syksyllä yhteismetsän hoitokunta tuli vakuuttuneeksi Luomusertifioinnin uusista mahdollisuuksista ja käynnisti sertifiointiprosessin. Luomusertifiointia haettiin noin 1 800 hehtaarin metsäpinta-alalle. Prosessi eteni lopulta aika jouhevasti ja sertifiointi saatiin tammikuun 2021 lopussa. Tällä hetkellä Luomutuotantoon kelpaavaa metsäpinta-alaa on noin 1 650 ha.

Kauhavan yhteismetsä on edelläkävijä Pohjanmaalla Luomusertifikaatin haussa ollen ensimmäinen hakija, joka Luomusertifioi pelkästään metsäpinta-alaa. Luomusertifioitua metsää löytyy lähinnä niiltä, joilla pellot on jo aiemmin haettu Luomutuotantoalueeksi, jolloin myös metsäpinta-ala on helpompi liittää Luomuun.

Ensimmäisenä luomutuotteena Yhteismetsä toimittaa männynkuorta sitä jalostavalle yritykselle.

Fi-eko

FI-EKO-111

Tuotettu Suomessa

Tuhkalannoituksella entinen turvetuotantoalue tuottavaksi metsäksi

Turvetuotanto yhteismetsän Suolinevan palstalla päättyi kesällä 2018 ja noin 17 ha:n alue siirtyi yhteismetsän hallintaan. Yhteismetsän hoitokunta päätti seurata alueen vesitaloutta vuoden ajan ja selvittää samalla eri vaihtoehtoja alueen hyödyntämiseksi.

Keväällä 2019 suoritettu maastokatselmus osoitti, ettei vesitalous tule olemaan este alueen hyödyntämisessä. Katselmuksessa huomattiin myös, että metsänreunapalstoilla oli huomattava määrä männyn ja koivun sirkkataimia. Varsinkin männyntaimet eivät kuitenkaan olleet elinkelpoisia, ravinteita puuttui. Hoitokunta päätti metsittää alueen ja samalla edistää hiilinielun syntymistä alueelle.

Metsäkeskuksen Fenix- suopohjille uusi elämä -hankkeen kautta saatiin tutkimustietoa turvetuotantoalueen metsityksestä. Luken tekemien tutkimusten mukaan tuhkalannoituksella pystytään ravinnetaso nostamaan sille tasolle, että puuntuotanto onnistuu. Tutkimusten mukaan reunametsät siementävät alueen ainakin 150 metrin vyöhykkeellä metsänreunasta. Tämän teorian mukaan koko yhteismetsän haltuun siirtynyt vanha turvetuotantoalue pitäisi metsittyä. Luken tutkimuksen mukaan ensimmäisen puusukupolven kannattaa antaa kasvaa ilman mitään hoitotoimenpiteitä noin 30 vuotta ja sitten kerätä koko puusato kerralla pois energiapuuksi. Tämän jälkeen harkitaan sitten erikseen uuden metsän perustaminen. Vaihtoehtoina voivat olla uuden sukupolven kasvattaminen kantovesoista tai alueen istuttaminen.

Entinen turvetuotantoalue tuhkalannoitettiin torstaina 22.8. Alueelle levitettiin 51 tn rakeistettua tuhkaa.  Fenix -hanke kutsui lähialueen turvetoimijoita ja metsänomistajia seuraamaan lannoitusta ja jakoi tietoa turvetuotantoalueen lannoitusvaihtoehdoista. Omaa toimintaansa esittelivät myös Suomen metsäkeskus, Metsähoitoyhdistys Keskipohja ja ForestVital Oy. Paikalla oli noin 30 asiasta kiinnostunutta.

tuhkalannoitus
tuhkalannoitusta

Kauhavan Yhteismetsän Avoimet Ovet -Liittymissopimus allekirjoitettiin

Kiinnostus Kauhavan yhteismetsään liittymiseen on jatkunut ja halusimmekin jakaa metsänomistajille tietoa yhteismetsän toiminnasta ja siihen liittymisestä. Tämän vuoksi järjestimme Kauhavalla 2.5.2019 avoimet ovet -tilaisuuden ja saimme siihen yhteistyökumppaniksi Metsäkeskuksen.

Hoitokunnan puheenjohtaja, sihteeri sekä Metsäkeskuksen edustaja kertoivat puheenvuoroissaan yhteismetsän toimintatavoista sekä metsässä tehtävistä käytännön toimista. Iltapäivän mittaan osallistujat saivat tietoiskuista laajasti tietoa yhteismetsän toiminnasta ja kiinnostus oman metsän liittämisestä yhteismetsään oli osalla osallistujilla vakavassa harkinnassa.

Lisäksi tilaisuudessa allekirjoitettiin uusi liittymissopimus, missä liittyjät liittivät kaksi palstaansa yhteismetsään.

Tervetuloa mukaan Kauhavan Yhteismetsään, yhteyshenkilönä liittymisissä toimii puheenjohtaja Alpo Puro-aho puh. 0400-997652

Lue lisää liittymisestä >>

Kauhavan Yhteismetsan Avoimet Ovet Liittymissopimus allekirjoitettiin
Kauhavan Yhteismetsan Avoimet Ovet Liittymissopimus allekirjoitettiin 2

18.4.2019 Kutsu yhteismetsän esittelypäivään 2.5.2019. Lue lisää (pdf) >>

18.4.2019 Uudet kotisivu avattu